สาสน์จากผู้บริหาร
โครงสร้างหน่วยงาน
ข้อมูลพื้นฐานทั่วไป
งบประมาณราย
แผนพัฒนาท้องถิ่น
แผนการพัฒนา
พยากรณ์อากาศ
หัวข้อหลัก
E-Service
ร้องเรียนร้องทุกข์


  หน้าแรก     ทำเนียบสมาชิกสภา อบต. 

ทำเนียบสมาชิกสภา อบต.
ทำเนียบสมาชิกสภา อบต.  


นายเทพสุวรรณ เสาสุด
ประธานสภา อบต.จะกง
โทรศัพท์ : 08-6258-2974


นายแสวง สารทอง
รองประธานสภา อบต.จะกง


นายสวัสดิ์ ดอกดวน
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 1 บ้านตาสุด
โทรศัพท์ : 09-3392-7672


นายปฐพี จันทรลา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 3 บ้านตาตู้
โทรศัพท์ : 08-8118--9522


ว่าง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 2 บ้านจะกง


นายผิว โกฎทอง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 2 บ้านจะกง
โทรศัพท์ : 08-5140-5043


ว่าง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนน้อย


นายบัญญัติ นัดทะ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนน้อย
โทรศัพท์ : 08-5205-9122


นายประดิษฐ คำเก่ง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 5 บ้านกองหลวง
โทรศัพท์ : 08-1256-0472


นางสมศรี ทองเลิศ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 5 บ้านกองหลวง
โทรศัพท์ : 08-0168-0754


นายไพรวัลย์ วิทยา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 6 บ้านปะอุง
โทรศัพท์ : 08-3370-5062


นางบัวคำ ธงชัย
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 6 บ้านปะอุง
โทรศัพท์ : 08-9024-0176


นายมา ศรีกะชา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 7 บ้านเค็ง
โทรศัพท์ : 08-1718-3206


นางสาวสมคิด โยธา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 7 บ้านเค็ง
โทรศัพท์ : 08-2136-4658


นายสุพิศ หาญทะเล
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 8 บ้านหนองจะกง
โทรศัพท์ : 08-4824-9614


นางนริศรา แขมคำ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 8 บ้านหนองจะกง
โทรศัพท์ : 08-1074-1620


ว่าง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้อย
โทรศัพท์ : 08-3382-5665


นายทองแดง ต่อคุณ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้อย
โทรศัพท์ : 08-3365-5567


นายรถ ตระกูลพงษ์
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 10 บ้านไลย์พัฒนา
โทรศัพท์ : 08-5929-6838


นายมา อุดร
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 10 บ้านไลย์พัฒนา
โทรศัพท์ : 08-7439-4971


นายสุวิช สะดวก
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 11 บ้านอาลัย
โทรศัพท์ : 08-3385-4483


นางทัศวรรณ ซุยซวง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 11 บ้านอาลัย
โทรศัพท์ : 08-4727-6070


นายทองแดง พงษ์วิเศษ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 12 บ้านหนองรุง
โทรศัพท์ : 08-7068-8331


นางนิรัน พงษ์วิเศษ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 12 บ้านหนองรุง
โทรศัพท์ : 08-2147-1701


นายบุญลอด บุญส่ง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 13 บ้ากระหวัน
โทรศัพท์ : 08-5225-9634


นายสุวรรณ์ ขันทอง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 13 บ้ากระหวัน
โทรศัพท์ : 08-7245-9911


นายวิโรจน์ สาโสดา
เลขานุการสภา อบต.จะกง
้ข้อมูลการดำเนินงาน
การให้บริการ
ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับ อบต.
แผนการจัดหาพัสดุ
การควบคุมภายใน
เศรษฐกิจพอเพียง
กฎหมายน่ารู้
หัวข้อหลัก
เว็บไซต์ในเครือข่าย

แบบสำรวจความคิดเห็น
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฎิทินกิจกรรม
มีนาคม 2564
อา พฤ
28 1 2 3 4 5 6
7 8 910 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31 1 2 3
4 5 6 7 8 9 10
วันที่ 9 มีนาคม 2564
สถิติผู้เยี่ยมชม
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.237.234.213
คุณเข้าชมลำดับที่ 663,031

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
      การยกระดับเจตจำนงทางการเมือง   
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.