สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ทำเนียบสมาชิกสภา อบต. 

ทำเนียบสมาชิกสภา อบต.
ทำเนียบสมาชิกสภา อบต.  


นายเทพสุวรรณ เสาสุด
ประธานสภา อบต.จะกง


นายแสวง สารทอง
รองประธานสภา อบต.จะกง


นายสวัสดิ์ ดอกดวน
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 1 บ้านตาสุด


นายปฐพี จันทรลา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 3 บ้านตาตู้


นายสุนันท์ สารทอง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 2 บ้านจะกง


นายผิว โกฎทอง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 2 บ้านจะกง


ว่าง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนน้อย


นายบัญญัติ นัดทะ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 4 บ้านตะเคียนน้อย


นายประดิษฐ คำเก่ง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 5 บ้านกองหลวง


นางสมศรี ทองเลิศ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 5 บ้านกองหลวง


นายไพรวัลย์ วิทยา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 6 บ้านปะอุง


นางบัวคำ ธงชัย
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 6 บ้านปะอุง


นายมา ศรีกะชา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 7 บ้านเค็ง


นางสาวสมคิด โยธา
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 7 บ้านเค็ง


นายสุพิศ หาญทะเล
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 8 บ้านหนองจะกง


นางนริศรา แขมคำ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 8 บ้านหนองจะกง


ว่าง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้อย


นายทองแดง ต่อคุณ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 9 บ้านบึงน้อย


นายรถ ตระกูลพงษ์
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 10 บ้านไลย์พัฒนา


นายมา อุดร
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 10 บ้านไลย์พัฒนา


นายสุวิช สะดวก
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 11 บ้านอาลัย


นางทัศวรรณ ซุยซวง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 11 บ้านอาลัย


นายทองแดง พงษ์วิเศษ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 12 บ้านหนองรุง


นางนิรัน พงษ์วิเศษ
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 12 บ้านหนองรุง


นายบุญลอด บุญส่ง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 13 บ้ากระหวัน


นายสุวรรณ์ ขันทอง
สมาชิก อบต.จะกง หมู่ที่ 13 บ้ากระหวัน


นายวิโรจน์ สาโสดา
เลขานุการสภา อบต.จะกง
การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 34 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 3 ธันวาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 1 คน
หมายเลข IP 3.236.156.32
คุณเข้าชมลำดับที่ 600,586

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
   ร้องเรียนการทุจริต   ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   ยื่นภาษีออนไลน์   แบบฟอร์มขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.