สายตรงผู้บริหาร
ทำเนียบบุคลากร
ข้อมูลพื้นฐาน อบต.
งานงบประมาณ
งานนโยบายและแผน
งานบริหารบุคคล
เว็บไซต์บริการ
E-Service
ร้องเรียนการทุจริต


  หน้าแรก     ประวัติความเป็นมา 

ประวัติความเป็นมา
ประวัติความเป็นมา  

 ประวัติความเป็นมา

จากการเล่าต่อๆ กันมาจากคนรุ่นเก่า ว่าตำบลจะกง ได้ก่อตั้งมาแล้วประมาณ 500 กว่าปี ภาษีถิ่นที่ใช้ คือ ส่วยและเขมร ชาวบ้านเมื่อสมัยอดีตให้ความเคารพนับถือโพนสูง ซึ่งชาวบ้านเชื่อว่าเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์คู่บ้านคู่ตำบล ในโพนสูงจะมีสุนัขเพศผู้ตัวใหญ่หนึ่งตัวมีกระดิ่งห้อยติดอยู่ในคอ (อาจาจะกรอง) นั่งเฝ้าสมบัติสิ่งของมีค่าต่างๆ ตามที่ใจปรารถนา เมื่อขอเสร็จแล้วทรัพย์สมบัติที่ว่านั้น ก็จะผุดขึ้นมาจากโพนสูงดังใจปรารถนา เช่น ทอง กำไล แหวน ผ้าไหม ฯลฯ โดยให้สัญญาว่าจะนำไปใช้ก่อนเป็นการชั่วคราว แต่เมื่อชาวบ้านได้รับไปแล้วก็มีความรู้สึกอยากได้ จึงไม่ยอมคืน หรือบางคนก็เอาของปลอมไปคืน ทำให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวบ้านเคารพนับถือ เสื่อมลงเรื่อยๆ จนปัจจุบันนี้ไม่มีอะไรที่เป็นสัญญาลักษณ์เหลืออยู่ให้เห็น เดิมตำบลจะกง มีหมู่บ้านภายใต้การปกครอง จำนวน 10 หมู่บ้าน ดังนี้

1. บ้านตาสุด

2. บ้านจะกง

3. บ้านอาลัย

4. บ้านตะเคียนน้อย

5. บ้านกองหลวง

6. บ้านกฤษณา

7. บ้านพอก

8. บ้านสวัสดี

9. บ้านฮ่องธาตุ

10. บ้านหนองเข็ง

ต่อมาตำบลกฤษณา ได้ขอแยกตำบลแล้วไปจัดตั้งเป็นตำบลใหม่ (ตำบลกฤษณา) เมื่อปี พ.. 2533 ปัจจุบันหมู่บ้านภายใต้การปกครองของตำบลจะกง มี 13 หมู่บ้าน โดยมี นายจำลอง บุญส่ง เป็นกำนันประจำตำบล ดังนี้

1. บ้านตาสุด

2. บ้านจะกง

3. บ้านตาตู้

4. บ้านตะเคียนน้อย

5. บ้านกองหลวง

6. บ้านปะอุง

7. บ้านเค็ง

8. บ้านหนองจะกง

9. บ้านบึงน้อย

10. บ้านไลย์พัฒนา

11. บ้านอาลัย

12. บ้านหนองรูง

13. บ้านกระหวัน

และต่อมากระทรวงมหาดไทย ได้ออกประกาศ เรื่อง การจัดตั้งองค์การบริหารส่วนตำบลโดยการยกระดับจากสภาตำบลจะกง เป็นองค์การบริหารส่วนตำบลจะกง ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2537 เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2540 โดยมี นายประเล็ด สารทอง เป็นประธานกรรมการบริหารองค์การบริหารส่วนตำบล คนแรก และปัจจุบันได้เปลี่ยนแปลงชื่อตำแหน่ง เป็นนายกองค์การบริหารส่วนตำบล ตามพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล พ.. 2546 (ฉบับที่ 4) ซึ่งมีผลตั้งแต่วันที่ 18 มิถุนายน 2546

ข้อมูลทั่วไปขององค์การบริหารส่วนตำบล

1.1 ที่ตั้ง

ตำบลจะกง ตั้งอยู่ในเขตอำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของอำเภอขุขันธ์ ประมาณ 23 กิโลเมตร มีอาณาเขตติดตำบลใกล้เคียงดังนี้

ทิศเหนือ ติดต่อตำบลกฤษณา อำเภอขุขันธ์

ทิศใต้ ติดต่อตำบลตะเคียน อำเภอขุขันธ์

ทิศตะวันออก ติดต่อตำบลดินแดง อำเภอไพรบึง

ทิศตะวันตก ติดต่อตำบลดองกำเม็ด, หัวเสือ อำเภอขุขันธ์

การให้บริการ
ความรู้เกี่ยวกับ อบต.
งานพัสดุ
งานควบคุมภายใน
ส่วนส่งเสริมการเกษตร
กฎหมายน่ารู้
อบต.ในเครือข่าย

แบบสำรวจความพึงพอใจในการให้บริการ
คุณมีความคิดเห็นอย่างไรเกี่ยวกับเว็บไซต์ใหม่ของ อบต.
ดีมาก
ดี
ปานกลาง
น้อย
น้อยที่สุด
ปฏิทินกิจกรรม
ธันวาคม 2563
อา พฤ
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2
3 4 5 6 7 8 9
วันที่ 5 ธันวาคม 2563
สถิติผู้เข้าชมเว็บไซต์
ออนไลน์ทั้งหมด 2 คน
หมายเลข IP 3.237.67.179
คุณเข้าชมลำดับที่ 601,441

แผนที่ อบต.จะกง
แบบสอบถาม
   ร้องเรียนการทุจริต   ระบบตรวจสอบสิทธิเงินอุดหนุนเด็กแรกเกิด   ยื่นภาษีออนไลน์   แบบฟอร์มขอนุญาตปลูกสิ่งก่อสร้าง      
 
องค์การบริหารส่วนตำบลจะกง
หมู่ที่ 8 ตำบลจะกง อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ
Tel : 0 4596 9843   Fax : 0 4596 9844
Email : jakonglocal_10@hotmail.co.th
Copyright © 2020 by OPSTECH All Right Reserved.